MANİSA OSB YAN SANAYİ KÜMESİ

Başlangıçta otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren 20 firmanın oluşturduğu MİPASIC Otomotiv Yan Sanayi Kümesi olarak Manisa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren otomotiv sektörünün çeşitli tedarikçilerini temsil etmekteyiz.

MIPASIC Otomotiv'in 39'u KOBİ, 22'si Büyük Ölçekli Şirket olmak üzere 71 aktif üyesi ile üniversite, TTO, kamu kurumları, meslek lisesi, lojistik merkezi, yerel Ticaret ve Sanayi Odası, Kalkınma Ajansı, Endüstri Parkı ve İnovasyon Merkezi üyesi bulunmaktadır. Küme Üyelerinin tam listesini görmek için burayı tıklayın ve Kümenin 20 ana üyesini görmek için burayı tıklayın.

MIPASIC olarak, tekerlek, süspansiyon çözümleri, yaprak yay ve hafif çözümler, süspansiyon sistemleri, pervane şaftları, direksiyon kolonları, transmisyon parçaları, tamponlar, lastik tüp ve borular üreterek ana sanayiye doğrudan tedarikçi olarak hareket etmekteyiz ve ana sanayi tedarikçilerine kalıp, metal parçalar, sac metal parçalar, kablolar gibi çeşitli parçalar üretmekteyiz.


Misyonumuz

Firmalarımızın yenileşim ve iş birliği yapma kültürlerini güçlendirerek kümenin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerini artırmak ve tanınırlığını sağlamak.


Vizyonumuz

Firmalarımızın 5 yıl içerisinde Ar-Ge’ye dayalı yenileşimi gerçekleştiren, öncü ve yüksek teknoloji ürünler geliştirebilecek bir eko sistem içerisinde bulunmalarını sağlayacak politikaları geliştirmek ve hayata geçirmek. 


Stratejik Hedeflerimiz

  • 3 yıl içerisinde, kümenin ortak çalışmalarını güçlendirerek maliyetleri optimize edecek çalışmalar yürütmek, sektördeki uluslararası ve yerli oyuncular ile görüşerek Manisa OSB'de ortak girişimler kurulmasını cesaretlendirmek ve bilgi-yoğun Doğrudan Yabancı Yatırımcıların kümeye çekilmesi doğrultusunda faaliyet göstererek kümenin sanayi kapasitesini kuvvetlendirmek.
  • Kümenin üretim ve üretim yönetim sistemlerini E4.0 – dijital dönüşüme uygun hale getirerek kümeyi ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir üretim merkezine dönüştürmek.
  • Ar-Ge, yenileşim ve yatırım teşviklerinden daha fazla yararlanabilmek için bölgesel, ulusal ve Avrupa ölçeğindeki desteklere ortak başvurular yapmak ve bunlara ilişkin faaliyetleri koordine etmek. 
  • Müşterilerin (OEM) hızlı prototipleme ihtiyaçlarına cevap verecek 3D printer ile prototip üretimi merkezi ve tasarım doğrulama altyapısının kurulmasını sağlamak üzere OEM’lerle iş birliği içerisinde olmak, teknoloji firmalarıyla ve üniversitelerle iş birliği içerisinde olmak.
warning ikon
Güvenlik testini gerçekleştiriniz.
error ikon
Güvenlik testi başarısız.
warning ikon
Bir Saat İçerisinde 5 Mesaj Gönderebilirsiniz!
Saatlik Mesaj Gönderilim Limitiniz Dolmuştur.
success ikon
Mesajınız Başarıyla Gönderilmiştir.
Yetkililerimiz En Kısa Sürede Sizinle İletişime Geçeceklerdir.
error ikon
Bir Hata Oluştu!
success ikon
Kaydınız başarıyla gerçekleştirilmiştir. Teşekkür ederiz.